Rezum Water Vapor Therapy

תאריך פרסום הארוע: 06.07.2021, 11:51
מיקום: רח' מבטחים 4, פתח תקווה
מועד התחלה: 8 ביולי 2021, 19:00
מועד סיום: 8 ביולי 2021, 20:00