השתלת כליה 09.09.2021

השתלת כליה עצמית: בגישה אינטרקורפוראלית או אקסטרה-קורפוראלית?

השתלת כליה עצמית בגישה אינטרקורפוראלית וכן בגישה אקסטרה קורפוראלית רובוטית הדגימו תוצאות מבטיחות לטכניקות בגישה פולשנית מינימלית

השתלת כליה. אילוסטרציה

השתלת כליה עצמית היא טכניקה שימושית השמורה למקרים שבהם תפקוד הכליה מופרע בעקבות קונפיגורציה אנטומית מורכבת, כגון היצרויות ארוכות בשופכנים ואנומליות וסקולריות בכליה אשר אינן מאפשרות ביצוע רה-קונסטרוקציה מקומית. השתלה עצמית בגישה רובוטית (RAKAT) מהווה שיטה חדשנית, מינימלית מבחינת פולשנות ומדויקת במיוחד.

מטרת המחקר היתה לבחון קוהורטה גדולה של מטופלים אשר עברו RAKAT בגישה אקסטרה קורפוראלית (eRAKAT) או אינטרקורפוראלית (iRAKAT), על מנת לבחון את הבטיחות והשימושיות של הפרוצדורה וכן להשוות תוצאים בין שתי הגישות.

החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית של מטופלים אשר עברו מעקב פרוספקטיבי לאחר eRAKAT ו-iRAKAT באחד משלושה מוסדות נבחרים.

תוצאות המחקר הראו כי בין ינואר 2017 לפברואר 2021, 29 מטופלים עברו RAKAT:י15 עברו eRAKAT ו-14 iRAKAT. החוקרים לא מצאו הבדלים סטטיסטיים בהשוואה בין הנתונים הפרוספקטיביים. כמו כן, לאחר ניתוח המשתנים התוך-ניתוחיים, החוקרים מצאו הבדל משמעותי סטטיסטית בין eRAKAT ל-iRAKAT מבחינת זמן איסכמיה קרה (משך חציוני 151 לעומת 27.5, בהתאמה, p<0.001)  וזמן איסכמיה כולל (196.2 לעומת 81.5, בהתאמה, p<0.001). יחד עם זאת, התאוששות תפקודי כליה הייה מוצלחת יותר בקבוצת eRAKAT במהלך 90 הימים שחלפו מהניתוח, כאשר התפקוד הכלייתי היה דומה לאחר שנה.

החוקרים סיכמו כי שתי הגישות שנחקרו הדגימו תוצאות מבטיחות של טכניקות בגישה פולשנית מינימלית, כאשר משך האיסכמיה והתוצאים הניתוחיים בטווח הארוך היו דומים.

מקור:

Alberto Breda  et. al (2021) European Urology DOI: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2021.07.023

נושאים קשורים:  השתלת כליה עצמית,  אקטסרה קורפוראלית,  אינטר קורפוראלית,  מחקרים
תגובות