דיסקציה רטרופריטונאלית 23.06.2021

יעילות גבוהה לדיסקציה רטרופריטונאלית של קשריות לימפה

המחקר בדק את תוצאותיה של דיסקציה רטרופריטונאלית של קשריות לימפה לאחר כימותרפיה במסגרת טיפול בחולים עם גידול תא נבט בשלב מתקדם

מטרת המחקר היתה להעריך תוצאים קליניים וממצאים היסטולוגיים אצל מטופלים אשר עברו דיסקציה רטרופריטונאלית של קשריות לימפה לאחר כימותרפיה במסגרת טיפול בחולים עם גידול תא נבט בשלב מתקדם.

החוקרים ביצעו אנליזה של 66 תיקי מטופלים אשר עברו דיסקציה רטרופריטונאלית של קשריות לימפה לאחר כימותרפיה בין שנת 2005 לשנת 2019 בבית החולים Tsukuba University Hospital.

תוצאות המחקר הראו כי שיעורי ההימצאות נקרוזיס, טרטומה וגידול תא נבט ויאבילי בדגימות אשר נאספו היו 62.1%, 36.4% ו-1.5%, בהתאמה. שעור השרידות המצטברת ללא התקדמות מחלה לחמש שנים ושיעור השרידות הכוללת היו  82.3% ו-91.3%, בהתאמה. שיעור השרידות המצטברת ללא התקדמות מחלה לחמש שנים אצל מטופלים אשר היו עם גידול רזידואלי היה גרוע משמעותית בהשוואה לשיעור אשר נמצא אצל משתתתפים שהיו עם נקרוזיס בלבד (74.1% לעומת 100%). סך הכל שלושה מטופלים נפטרו במהלך המחקר.

כאשר בדקו החוקרים מטופלים עם טרטומה אשר הוסרה לחלוטין בלבד, שיעור השרידות הכוללת לחמש שנים היה 91.7%. שיעור זהה לזה אשר נמדד בקרב המטופלים עם נקרוזיס בלבד.

כמו כן, בניתוח רב-משתני מצאו החוקרים כי נוכחות טרטומה במיקום הראשוני והפחתה במסה של נגעי הקשריות לפחות מ-50% מגודל הגידול המקורי היו גורמים בלתי תלויים לטרטומה רזידואלית.

לסיכום, על פי תוצאות המחקר, 98% מהפתולוגיה אשר נמצאה אצל מטופלים אשר עברו דיסקצית קשריות לימפה רטרופריטונאלית לאחר כימותרפיה היתה נקרוזיס או טרטומה, כאשר גידול תא נבט ויאבלי נמצא רק אצל 2% מהמטופלים. טרטומה רזידואלית היתה קשורה לפרוגנוזה גרועה, בייחוד במקרים של הסרה בלתי שלמה.

מקור:

Satoshi Nitta et. al (2021) International Journal of Urology DOI: https://doi.org/10.1111/iju.14587

נושאים קשורים:  מחקרים,  גידול תא נבט,  קשריות לימפה,  דיסקציה,  כימותרפיה
תגובות