ניקוב שלפוחית השתן 14.03.2021

גורמי סיכון לניקוב שלפוחית השתן במהלך ניתוח מיני מתלה

חוקרים סבורים כי גיל צעיר ומדד מסף גוף נמוך קשורים לסיכון מוגבר לניקוב שלפוחית השתן במהלך ניתוח מיני מתלה

מטרת החוקרים היתה להעריך גורמים הספציפיים למטופל והגורמים הקשורים לניתוח שעשויים לנבא ניקוב של שלפוחית השתן במהלך ניתוח מיני מתלה.

החוקרים ביצעו סקירת תיקים רטרוספקטיבית של נשים שעברו ניתוח מיני מתלה במוסד בו עבדו, בין השנים 2013-2017. הם הכלילו את כל המקרים בהם התרחש ניקוב של שלפוחית השתן ובדקו את הקשר של נתונים דמוגרפיים וגורמים סביב הניתוח לאירוע זה. כמו כן, ביצעו אנליזה דו-משתנית על מנת להשוות בין מאפייני הבסיס של חולות שהתרחש אצלן נקב אל מול אלו שלא. בנוסף, השתמשו במודל רגרסיה לוגיסטית כדי לזהות מנבאים לניקוב שלפוחית ואת הקשרים בין ניקוב שלפוחית ​​השתן לבין ההשלכות שלאחר הניתוח.

החוקרים מצאו כי 410 עברו הליך של הנחת מיני מתלה בשופכה במוסד בו עבדו, בין השנים 2013-2017. הם דיווחו כי מתוך כלל הנשים, ל-35 (9%) היתה עדות לניקוב שלפוחית ​​השתן על סמך ציסטוסקופיה. נמצא כי שיעור זה היה גבוה יותר בניתוחי מתלה בשיטה רטרו-פובית (15%), בהשוואה למתלים שהונחו דרך נקב האובטורטור (2%).

כמו כן, נמצא כי נשים שחוו ניקוב היו צעירות יותר (גיל ממוצע של 54 לעומת 61, P = 0.004) והיו בעלות מדד מסת גוף ממוצע נמוך יותר (24.1 ק"ג/מ"ר לעומת 26.3 ק"ג/מ"ר, P = 0.022).

זאת ועוד, החוקרים מצאו גורמי סיכון אחרים, ביניהם היעדר צניחה קיימת של הקיר הקדמי (11% לעומת 4%, P = 0.012) וביצוע של אורטרו-ליזיס במקביל (27% לעומת 8%, P = 0.024).

כאשר ביצעו אנליזה רבת-משתנים, מצאו כי גיל, מדד מסת גוף וסוג המתלה היו קשורים באופן מובהק לניקוב. באנליזה חד-משתנית, נמצא כי ניקוב היה קשור לתסמינים בדרכי השתן התחתונות לאחר הניתוח (יחס סיכונים 2.3,P = 0.21) ולדלקת בדרכי השתן, במהלך 30 הימים לאחר הניתוח (יחס סיכונים 2.2, P = 0.047).

החוקרים הגיעו למסקנה כי ניקוב של שלפוחית ​​השתן במהלך ניתוח מיני מתלה קשור לגיל צעיר של המטופלת ולמדד מסת גוף נמוך יותר. בנוסף, הם סבורים כי ניקוב של שלפוחית ​​השתן הוא גורם סיכון לזיהום בדרכי השתן לאחר הניתוח ולתסמינים בדרכי השתן התחתונות.

מקור:

Kuhlmann, P. K. et al. Female Urology 2021; 148; 100-105. https://doi.org/10.1016/j.urology.2020.11.023

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניקוב שלפוחית השתן,  זיהום בדרכי השתן,  ניתוח מיני מתלה
תגובות