הודעות 24.01.2021

ברכות לפרופ' גרינולד אילן ולפרופ' מבג'יש ניקולא על קבלת התואר פרופסור מן המניין

מאחלים להם המשך הצלחה

תגובות