הודעות 28.04.2020

ד"ר בנימין לבר ז"ל

המומים וכואבים את מות חברנו ויקירנו ד"ר בנימין לבר ומשתתפים בצער המשפחה

candle

הלוויה היתה אתמול. לאור המצב, המשפחה מבקשת להימנע מביקורי תנחומים

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות