פגיעה אאיטרוגנית בשופכה 16.02.2020

סיבוכים ארוכי טווח כתוצאה מהחדרת קטטר שתן טראומתית

החוקרים ביצעו מחקר פרוספקטיבי שבחן את הסיבוכים ארוכי הטווח העלולים להיגרם בעקבות פגיעה אאיטרוגנית בשופכה לאחר החדרה טראומתית של קטטר שתן

עד כה לא פורסם מידע פרוספקטיבי המתאר את ההיארעות והטווח של סיבוכים ארוכי טווח הקשורים להחדרת קטטר שתן (UC – urethral catheterization) טראומתית. החוקרים ניטרו באופן פרוספקטיבי תוצאים קליניים ארוכי טווח וסיבוכים של מטופלים עם פציעות UC טראומתיות.

המחקר בוצע באופן פרוספקטיבי בשני בתי חולים אוניברסיטאיים שלישוניים בהם תועדו כל ההפניות של מקרי פגיעה אאיטרוגנית בשופכה שנגרמו בעקבות UC. החוקרים ביצעו מעקב פרוספקטיבי ארוך טווח באמצעות ביקורים קבועים במרפאות החוץ וניטור כל ההתערבויות האורולוגיות והתוצאים שלהם בעקבות פגיעות הקשורות להחדרת קטטר שתן.

החוקרים מצאו כי ההיארעות של UC טראומתי היא 13.4 לכל 1,000 הכנסות קטטר בקרב גברים והם תיעדו 37 מקרים של פגיעות אאיטרוגנית בשופכה. הגיל הממוצע של המטופלים היה 74 ± 12 שנים ומשך המעקב הממוצע היה  37 ± 3.7 חודשים. הפגיעות בשופכה נגרמו בעקבות ניפוח הבלון של הקטטר בשופכה (n=26) או בעקבות יצירה של מעבר לא תקין עם קצה הקטטר (n=11).

תוצאות המחקר חשפו כי בסך הכל, 29 מטופלים (78%) פיתחו מחלת היצרות בשופכה בזמן תקופת המעקב, כאשר 11 מתוכם נזקקו לפחות להרחבה אחת של השופכה ושניים הזדקקו לחיתוך של השופכה (Urethrotomy). בנוסף, שלושה מטופלים נזקקו לקטטר סופרה-פובי קבוע ושבעה מטופלים העדיפו קטטר שופכה קבוע ארוך טווח. כמו כן, שמונה מטופלים נפטרו, אחד מהם כתוצאה מאלח דם ממקור שתן (Urosepsis) קשה שנגרם בגלל ניפוח בלון הקטטר בתוך השופכה.

החוקרים הסיקו כי פציעות הנגרמות מהחדרת קטטר נמצאו קשורות לסיבוכים ארוכי טווח משמעותיים בקרב עוקבה זו. בעתיד, ניתן למנוע את הפגיעות האלו על ידי התאמת פרופיל הבטיחות של קטטר שתן.

מקור: 

Davis, N.F. et al. (2020) World Journal of Urology 38,2.

נושאים קשורים:  קטטר שתן,  הכנסת קטטר טראומתית,  סיבוכים ארוכי טווח,  היצרות בשופכה,  מחקרים
תגובות