אבנים בדרכי השתן 25.12.2019

האם טיפול עם טסטוסטרון חליפי מעלה את הסיכון לאבנים בדרכי השתן?

החוקרים בדקו באמצעות עוקבה גדולה האם גברים שקיבלו טיפול עם טסטוסטרון חליפי נמצאים בסיכון מוגבר לאבנים בדרכי השתן בהשוואה לגברים עם אותם מאפיינים קליניים שלא קיבלו טיפול כזה

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון האם טיפול עם טסטוסטרון חליפי (TRT – Testosterone replacement therapy) עבור גברים עם היפוגונדיזם קשור לסיכון מוגבר לאבנים בדרכי השתן.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה מותאם מבוסס אוכלוסייה תוך שימוש במידע ממאגר המידע Military Health System Data Repository (מאגר מידע צבאי גדול שכולל מוטבים בתוכנית ה-TRICARE). במחקר נכללו גברים בגילאי 40-64 שנים, ללא היסטוריה קודמת של אבנים בדרכי השתן, שקיבלו TRT ממושך בעקבות אבחנה של היפוגונדיזם בשנים 2006-2014.

החוקרים התאימו לכל אחד מהמשתתפים, לפי מאפיינים דמוגרפיים ומחלות רקע, מוטב אחר ב-TRICARE שלא קיבל TRT. התוצא המרכזי שנבדק במחקר היה סיכון מוחלט במשך שנתיים לאירוע של אבנים, תוך השוואה בין גברים שקיבלו TRT לגברים בקבוצת הביקורת שלא קיבלו TRT.

בעוקבה היו 26,586 זוגות. החוקרים זיהו 482 אירועים של אבנים במהלך שנתיים בקבוצת הגברים שלא קיבלו TRT, בהשוואה ל-659 אירועים בקבוצת הגברים שקיבלו TRT. השוואות Log-rank הראו כי מדובר בהבדל עם מובהקות סטטיסטית בין שתי הקבוצות (p< 0.0001).

ההבדל נצפה גם אצל מטופלים שקיבלו טיפול מקומי (p< 0.0001) וגם אצל מטופלים שקיבלו טיפול עם זריקות (p= 0.004), אך לא אצל מטופלים שקיבלו את הטיפול בכדורים (p=0.27).

החוקרים לא מצאו הבדל מובהק באירועים של אבנים על בסיס אבחנה של פוליציטמיה שניונית, ששימשה כאינדיקטור לרמות טסטוסטרון גבוהות תחת טיפול (p=0.14).

החוקרים הסיקו מתוצאות המחקר כי היתה עלייה בסיכון המוחלט לאירועים של אבנים במשך שנתיים בקרב מטופלים שקיבלו TRT בהשוואה למטופלים שלא קיבלו את הטיפול. הממצאים מדגישים את הצורך בחקר נוסף של הבסיס הפתופיזיולוגי של התצפית והשיקולים של הרופאים כאשר חושבים על הסיכונים והיתרונות של מתן טיפול TRT למטופלים.

מקור: 

McClintock, T.R. et al. (2019) World Journal Urology 37.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול טסטוסטרון חליפי,  אבנים בדרכי השתן,  היפוגונדיזם,  טיפול הורמונלי
תגובות