כריתת ערמונית 24.12.2019

האם ההמלצות להפסקת טיפולים נוגדי קרישה סביב ניתוחים רלוונטיות לניתוחים אורולוגיים?

מטרת המחקר היתה לבחון האם ההמלצות לגבי ההפסקה וחידוש הטיפול עם נוגדי קרישה מתאימות גם למטופלים שעוברים כריתת ערמונית

כיום יש המלצות להפסיק טיפולים נוגדי קרישה פומיים ישירים (DOACs –יdirect oral anticoagulants) סביב ניתוחים. עם זאת, המלצות הבטיחות האלו מבוססות על הניסיון הקיים מניתוחים שאינם אורולוגיים. מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון האם ההמלצות הללו מתאימות גם למטופלים שעוברים כריתת ערמונית רדיקלית (RP – radical prostatectomy).

החוקרים כללו במחקר, באופן פרוספקטיבי, מטופלים שקיבלו טיפול קבוע עם DOAC וקבעו תור ל-RP בבית החולים. במרבית המקרים, נטילת ה-DOAC הופסקה 48 שעות לפני הניתוח, ללא שימוש בשום טיפול מגשר עד לניתוח. לאחר הניתוח, המטופלים קיבלו קלקסן (LMWHי– low-molecular weight heparin). במידה שלא היו אירועים חריגים במהלך ה-RP, שלושה ימים לאחר הניתוח המטופלים חזרו לטיפול עם DOAC והפסיקו עם הקלקסן. החוקרים בדקו את התוצאים סביב הניתוח ואת התמותה תוך 30 ימים.

בבית החולים שבו התבצע המחקר היו 32 מטופלים שהיו תחת טיפול עם DOAC ועברו RP בין 12/2017 ל-07/2018. לא היו אירועים חריגים מבחינת משך הניתוח (חציון, 177 דקות) או מבחינת איבוד דם במהלך הניתוח (חציון, 500 מ"ל).

מתוך כלל המטופלים, 30 (94%) חזרו לקבל טיפול עם DOAC ביום השלישי לאחר הניתוח. אצל אף אחד מהמטופלים לא נצפתה ירידה משמעותית ברמות ההמוגלובין לאחר החזרת הטיפול עם DOAC.

תוצאות המחקר הראו כי בסופו של דבר, 28% מהמטופלים חוו סיבוכים תוך 30 ימים מהניתוח. כאשר במרבית המקרים היה מדובר בסיבוכים קלים (Clavien ≤ 2), למעט שלושה מטופלים (9%) שחוו סיבוכים מורכבים יותר (Clavien ≥ 3).

מדובר במאמר הראשון המציג תוצאות של הערכה פרוספקטיבית של ההמלצות לפי הקווים המנחים בנוגע להחזרת טיפול עם DOAC לאחר ניתוח אורולוגי מאג'ורי.

החוקרים הסיקו כי ניתן לבצע RP בצורה בטוחה כאשר מפסיקים טיפול עם DOACs בצורה נכונה לפני הניתוח. בנוסף, כל עוד לא היו אירועים לאחר הניתוח, ניתן להחזיר את הטיפול עם DOACs בצורה בטוחה ביום השלישי לאחר הניתוח. בנוסף, החוקרים הדגישו כי יש לשים לכך שב-9% מהמקרים היו סיבוכים בדרגה של Clavien ≥ 3, מה שדורש מחקרים נוספים.

מקור: 

Beckmann, A. et al. (2019) World Journal of Urology 37.

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתת ערמונית רדיקלית,  נוגדי קרישה,  קווים מנחים,  ניתוחים אורולוגיים
תגובות