הפטיטיס C 19.12.2019

מאפייני מעקב משנים תוצאים במטופלים עם קרצינומה של הכבד כתוצאה מ-HCV כרוני

חוקרים טוענים כי היעדר מעקב אחר אוכלוסייה הנמצאת בסיכון לפתח HCC מוביל לאבחנה מאוחרת ותוצאים שליליים

מעקב אחר קרצינומה של הכבד (Hepatocellular Carcinoma - HCC) באמצעות דימות כל 6 חודשים, מומלץ עבור מטופלים עם שחמת כבד על רקע הדבקה כרונית בהפטיטיס C. עם זאת, מחקרים בינלאומיים מדווחים על היענות נמוכה למעקב וכמו כן חסר מידע בנוגע להשפעתו של המעקב על תוצאי מטופל. מטרת החוקרים העיקרית הייתה לסקור מקרי קרצינומה של הכבד על רקע הפטיטיס C, על מנת לקבוע את ההשפעה של ההיענות למעקב אחרי התפתחות הקרצינומה, על שרידות המטופלים.

החוקרים הכלילו במחקר 520 נבדקים עם קרצינומה מאושרת של הכבד, משנית להפטיטיס C כרונית, מה-31 לינואר 2001 ועד ה-31 למאי 2018. המידע נלקח ממאגר נתונים לאומי פרוספקטיבי על קרצינומה של הכבד. תיקים רפואיים ממוחשבים, מכתבי הפניה מרופא המשפחה ומכתבי סיכום רפואי ממרפאות שניוניות, עברו אנליזה רטרוספקטיבית לצורך מציאת שיטות לזיהוי HCC.

החוקרים מצאו כי HCC זוהתה באמצעות מעקב שגרתי רק ב-224 נבדקים (44%). הזיהוי נעשה במקרה או לאחר הופעת סימפטומים, בנבדקים ללא היענות טובה (12%), במעקב חלקי (3%), עם שחמת לא מאובחנת (12%), אלו שאובחנו לאחרונה עם הפטיטיס Cי(21%) או כאלו שמעולם לא הוצע להם מעקב (2%). מהמחקר עלה כי מעקב שגרתי שיפר שרידות כוללת, עם סיכוי יחסי של 0.41 (רווח בר-סמך 95%: 0.32-0.53, p<0.0001), ושרידות ממוצעת של 91.5 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 76.4-106.6), בהשוואה ל-43 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 34.2-51.9), בנבדקים שלא עברו מעקב קבוע.

החוקרים הגיעו למסקנה כי התוצאים בעקבות אבחנה של HCC משנית לשחמת על רקע הפטיטיס C, נקבעים על ידי גילוי מוקדם, כאשר התערבות טיפולית עדיין אפשרית. אי-אבחנה של הפטיטיס C והיענות לקויה למעקב אחרי התפתחות HCC, עלולים להיגמר באבחנה מאוחרת ותוצאים שליליים. תת-אבחנה של הפטיטיס C ואי-אבחנה של שחמת, במטופלים שידוע אצלם על הפטיטיס C, מורידה את התועלת שבאסטרטגיות המעקב הנוכחיות.

מקור: 

Schauer, C. et al. (2019). Journal of Viral Hepatitis. https://doi.org/10.1111/jvh.13179

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  קרצינומה של הכבד,  מעקב,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות