ניתוח לשחזור שופכה 21.11.2019

אילו גורמים משפיעים על התוצאים לאחר ניתוח לשחזור שופכה?

החוקרים בדקו את שיעור המטופלים שהשיגו תוצאים טובים בהיבט תפקודי, אנטומי וניתוחי לאחר ניתוח לשחזור שופכה והצליחו לזהות מספר גורמי סיכון לכישלון בהשגת תוצאים הטובים

מטרת המחקר היתה לנתח את התוצאים של ניתוח לשחזור פגיעות בשופכן (reconstruction for ureteral lesions)  בשלושה היבטים (Trifecta outcome - תוצא משולש: תפקודי, אנטומי וניתוחי) ולבחון את הגורמים המשפיעים על הצלחת השחזור.

החוקרים סקרו באופן רטרוספקטיבי מידע הנוגע למטופלים שעברו שחזור שופכן בבית החולים בין מרץ 2007 לנובמבר 2016. במחקר נאסף מידע הנוגע לפרופיל המטופלים, שיטות הניתוח, סיבוכים, צנתרים בשופכן, בדיקות מעבדה ובדיקות הדמיה. התוצא המשולש הוגדר כתפקוד כלייתי שמור, היעדר התקדמות של מיימת בכליה (Hydronephrosis) והיעדר שימוש בצנתר לטווח ארוך. נקודת הסיום הראשית הייתה אחוז המטופלים שהשיגו את התוצא המשולש. נקודת הסיום המשנית הייתה גורמי סיכון לכישלון בהשגת התוצא המשולש.

במחקר נכללו 178 מטופלים שעברו ניתוח לשחזור שופכן. חציון זמן המעקב היה 37.4 חודשים. מתוך כלל המשתתפים במחקר, 70 מטופלים (39.3%) סבלו מפגיעה אאיטרוגנית בשופכן ו-108 מטופלים (60.7%) סבלו מפגיעה שאינה אאיטרוגנית בשופכן.

החוקרים מצאו כי 70% מהמטופלים הצליחו להשיג את התוצא המשולש לאחר ניתוח לשחזור השופכן. בנוסף, אנליזה רב משתנית חשפה כי גורמי הסיכון לכישלון בהשגת התוצא המשולש היו המצאות של מחלה ממאירה (יחס הסיכויים: 2.93, p=0.005), היסטוריה של הקרנות לאגן (יחס הסיכויים: 3.08, p= 0.032), סינון כלייתי מוערך (eGFR) לפני הניתוח< 60 (יחס הסיכויים: 2.52, p= 0.039) ושחזור מסוג ureteroureterostomy (יחס הסיכויים: 2.99, p= 0.014).

החוקרים הסיקו כי ניתן להשתמש בתוצא המשולש להערכת שחזור שופכן במקרים לאחר פגיעות אאיטרוגנית ופגיעות לא אאיטרוגנית בשופכן. כמו כן, המחקר הנוכחי הצליח לחשוף מספר גורמי סיכון בעלי השפעה על השגת התוצא המשולש.

מקור: 

Tseng, C. et al. (2019) World Journal of Urology 37,9.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אורולוגיה,  שופכן,  פגיעה אאיטרוגנית,  שחזור שופכן
תגובות