יתר פעילות של בלוטת הפראתיירואיד 02.10.2019

אבנים בדרכי השתן, צפיפות העצם ותמותה ביתר פעילות בלוטת הפראתיירואיד

מטרת המחקר היתה לזהות את גורמי הסיכון ליצירת אבנים בדרכי השתן, ירידה בצפיפות העצם ותמותה בקרב חולי PHPT

להיפר-פרא-תיירואידיזם ראשוני - יתר פעילות של בלוטת הפראתיירואיד (Primary Hyperparathyroidism – PHPT) שיעור הימצאות של 0.86% וקשר לסיכון מוגבר ליצירת אבני כליה וירידה בצפיפות העצם. בנוסף ייתכן ש-PHPT קשור גם לעלייה בסיכון למחלות קרדיווסקולריות ולתמותה.

מטרת המחקר היתה לזהות את גורמי הסיכון ליצירת אבנים בדרכי השתן, ירידה בצפיפות העצם ותמותה בקרב חולי PHPT. המחקר הוא מחקר עוקבה היסטורי שהתקיים בבית חולים אוניברסיטאי אליו גויסו מטופלים עם PHPT בין 2006 ל-2014 (611 נבדקים). התוצא העיקרי שנבדק היה הימצאות אבנים בדרכי השתן, ירידה בצפיפות העצם ותמותה.

מבין החולים עם PHPT, ל-13.9% היו אבנים בדרכי שתן. לרוב המטופלים היה תיעוד של מחלת אבנים קודמת ורק 4.7% מהמטופלים הא-תסמיניים היו עם עדות חיוביות למחלת אבנים בסקר, שלא בשונה מהשיעור באוכלוסיה הכללית.

גיל צעיר (p<0.001) ומין גברי (p=0.003) היו הגורמים הבלתי-תלויים היחידים שחזו היווצרות אבנים בדרכי השתן. מתוך המטופלים שביצוע DEXA, ל-48.4% היתה ירידה בצפיפות העצם. גיל מבוגר (p<0.001),יBMI נמוך (p=0.002) ורמות נמוכות של קראטינין (p=0.006) היו גורמים בלתי תלויים שהיו קשורים באבחנה זו.

רמות גבוהות של PTH היו קשורות באופן עצמאי לציון Z נמוך בירך (p=0.009), אך סידן ו-PTH לא היו קשורים לציון Z באתרים אחרים.

תמותה בחולי PHPT היתה קשורה לגיל מבוגר (p<0.008), מצב סוציואקונומי נמוך (p=0.028) ורמות סידן מתוקננות (p=0.009) אבל לא עם רמות PTH בעת האבחנה.

בחולי היפר-פרא-תיירואידיזם ראשוני (PHPT), סקירה למחלות אבנים אינה מאוד מועילה, במיוחד במטופלים ללא גורמי סיכון. ירידה בצפיפות עצם קשורה באופן קל לשינוי במדדים ביוכימיים. תמותה קשורה ברמות סידן גבוהות יותר (וייתכן שגם רמות ויטמין D נמוכות) אך לא לרמות PTH.

מקור: 

Reid L.J et al (2019). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 104, Issue 9, September 2019, Pages 3692–3700;

נושאים קשורים:  מחקרים,  תמותה,  מחקר עוקבה,  מחקר היסטורי,  ירידה בצפיפות עצם,  אבנים בדרכי השתן
תגובות