דליפת שתן 30.04.2019

השפעת המשקל על הצלחת ניתוחים לטיפול בדליפת שתן בעקבות לחץ

עלייה במדד ה-BMI קשורה באופן ישיר לתוצאים נחותים לאחר ניתוח לתיקון אי שליטה בשתן במאמץ

במחקר זה ראו החוקרים שעלייה במדד ה-BMI קשורה באופן ישיר לתוצאים נחותים לאחר ניתוח לתיקון אי שליטה בשתן במאמץ (Stress urinary incontinence). יש לאפשר למטופלות לשנות את משקל גופן טרם הניתוח. כמו כן, נתונים אלה יכולים לסייע בפיתוח מודל לחיזוי הצלחה וסיבוכים בניתוח.

במחקר זה שאפו החוקרים לבדוק האם תוצאי ניתוחים העושים שימוש ב-Retropubic midurethral slings לטיפול בדליפת שתן בעקבות לחץ (Stress urinary incontinence) מושפעים כתוצאה ממאפייני המטופלת. באופן פרטני בדקו החוקרים כיצד מדד ה-BMI משפיע על תוצאים כפי שדווחו על ידי מטופלים בקרב מאגר נתונים בריטי (British Society of Urogynecology Database).

האיגוד לניתוחים אורו-גינקולוגיים הבריטי אישר ניתוח של 11,859 ניתוחים לתיקון אי-שליטה במתן שתן שבוצעו בין השנים 2007-2016. התוצאים העיקריים של מחקר עוקבה היסטורי זה שאפו לבדוק כיצד מדד ה-BMI משפיע על התוצאים בדיווח המטופלת. התוצאים הוערכו 6 שבועות, 3 חודשים, 6 חודשים או 12 חודשים לאחר הניתוח, כתלות במקום ביצוע הניתוח. התוצאים הושוו ל-BMI בעזרת מבחן χ2.

תוצאות המחקר מצאו שככל שמדד ה-BMI גדל, תחושת המטופלת לגבי שיפור התסמינים (Patient Global Impression of Improvement – PGI-I) פחתה. בנשים עם BMI תקין (בין 18-24) דווח על שיפור ב-91.6% מהמקרים בהשוואה לשיעורים שבין 72-87.7% בנשים עם BMI גדול מ-30.

גם תוצאים המשווים אי-שליטה בשתן במאמץ תאמו באופן הופכי למדד ה-BMI:

97% מהנשים עם BMI בתחום הנורמה דיווחו שתסמיניהן השתפרו/נרפאו בהשוואה לנשים עם BMI גבוה יותר (שם דווח על שביעות רצון שבין 84-94%) (P<0.005). תוצאי מטופלות באשר לשלפוחית רגיזה (Overactive Bladder) הראו שככל שמדד ה-BMI גדל, מטופלות דיווחו על שיעורים הולכים וגדלים של תסמינים בעייתיים (P<0.05). כמו כן המחקר מצא שיעורים גבוהיים יותר של נקבוב (Perforation) בקצוות המשקלים.

מקור:

Bach F. et al (2019). American Journal of Obstetrics & Gynecology , Volume 220 , Issue 4 , 371.e1 - 371.e9;

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי שליטה במתן שתן במאמץ,  מחקר עוקבה,  מחקר היסטורי,  מסת גוף
תגובות