משתתפים בצערו של פרופ ציטרון במות אשתו.
ההלוויה היום בשעה 18.00 בבית הקברות יבנה/ בן זכאי.
יושבים שבעה ברחוב השרון 28, יבנה בין השעות:
09.00- 13.00
17.00- 21.00

שלא תדעו עוד צער
ועד איגוד האורולוגים הישראלי
וקהילת האורלוגים בישראל