הודעות 07.03.2019

השתתפות בצער פרופ' ציטרון על מות אשתו

ועד האיגוד משתתף בצערו של פרופ' ציטרון במות אשתו

candle

משתתפים בצערו של פרופ ציטרון במות אשתו.
ההלוויה היום בשעה 18.00 בבית הקברות יבנה/ בן זכאי.
יושבים שבעה ברחוב השרון 28, יבנה בין השעות:
09.00- 13.00
17.00- 21.00

שלא תדעו עוד צער
ועד איגוד האורולוגים הישראלי
וקהילת האורלוגים בישראל

תגובות