סרטן ערמונית 20.06.2018

מעבר ממעקב פעיל להמתנה ערנית בחולי סרטן ערמונית

מחקר זה כימת את המעבר ממעקב פעיל להמתנה ערנית (watchful waiting) בגברים עם סרטן ערמונית בסיכון נמוך מאוד

סרטן ערמונית (אילוסטרציה)
סרטן ערמונית (אילוסטרציה)

מעקב פעיל (AS) מבוצע לעיתים קרובות בגברים עם סרטן ערמונית בסיכון נמוך. כאשר תוחלת החיים הופכת לקצרה מכדי שטיפול קורטיבי יהיה יעיל, לעיתים מבוצע מעבר מ-AS להמתנה פעילה (WW). קיים מידע מועט לגבי שינוי זה כיוון שהוא מתועד לעיתים רחוקות ברישומים הרפואיים.

מטרת מחקר זה היתה למדל מעבר מ-AS ל-WW ולבחון כיצד מעבר זה מושפע מגיל ותחלואה נלווית בגברים עם סרטן ערמונית בסיכון נמוך מאוד. במחקר בוצע שימוש ממאגרי מידע לאומיים מבוססי אוכלוסיה.

באמצעות מידע לגבי מאפיינים של סרטן ערמונית בסיכון נמוך, גיל ותחלואה נלווית החוקרים יצרו מודל מעבר על מנת להעריך את ההסתברות של שינויים בין טיפולים שהוגדרו מראש ומעבר מ-AS ל-WW.

הערכת החוקרים היא כי 48% מהגברים עם סרטן ערמונית בסיכון נמוך מאוד שהתחילו AS עברו ל-WW במהלך חייהם. שיעור זה גבר ככל שגיל החולה בעת תחילת ה-AS היה מתקדם יותר.

תוך עשר שנים מתחילת AS, עשרה אחוזים מהגברים בני 55 שנים וחמישים אחוז  מהגברים בני 70 שנים ללא תחלואה נלווית בעת תחילת AS עברו ל-WW. סימולציית הימצאות הדגימה כי מספר הגברים המקבלים WW לאחר שבעבר קיבלו AS יתייצב לאחר שלושים שנים. אחת ממגבלות המחקר הייתה המידע החלקי שהתקבל מביקורי מעקב.

מסקנת החוקרים היא כי מעבר מ-AS ל-WW הינו נפוץ בקרב גברים קשישים עם סרטן ערמונית בסיכון נמוך מאוד. פוטנציאל השינוי ל-WW צריך להיות נדון עם גברים המתחילים עם AS.

בנוסף לכך, השיעורים שנמצאו בעבודה זו יכולים לסייע בתכנון משאבי מערכת הבריאות המוקצים לטובת גברים עם AS מכיוון שמעבר ל-WW קשור בהקצאת משאבים פחותה.

מקור: 

Hemelrijck, M.V. et al. (2017) European Urology. 72(4), 521.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית,  מעקב פעיל,  המתנה ערנית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות