סרטן הכליה 06.05.2018

הערכת הקפסולה המדומה והמשמעות הפרוגנוסטית בסרטן הכליה

בגידולי הכליה מצב הקפסולה המדומה משתנה בהתאם לרמת החדירה של הגידול. מחקר זה ניסה לבחון את המשמעות הפרוגנוסטית של מצב הקפסולה ואת ההשלכות לשרידות המטופל

במחקר זה ביקשו החוקרים רצו לקבוע האם מצב הקפסולה המדומה של הגידול, כולל חדירה של הגידול וחוסר של הקפסולה, הם בעלי ערך ניבוי בסרטן הכליה.

לצורך כך נערך מחקר רטרוספקטיבי שבו החוקרים בחנו 1,577 תיקים רפואיים של מטופלים עם שלבים שונים של סרטן כלייתי אשר עברו כריתת כליה חלקית. מתוכם 1,307 (82.9%) היו ניתנים לניתוח סטטיסטי. הקפסולות המדומות דורגו וסווגו כך ש-0 משמעותו קפסולה שלמה, 1 – מעורבות מינימלית, 2 – קפסולה מנוקבת. החוקרים בחנו את השרידות הכללית והשרידות ללא התקדמות בעזרת שיטת קפלן-מאייר ומודל cox.

מתוך 1,307 מטופלים 1,244 (95.2%) הציגו קפסולה מדומה כולל 350 (28.1%), 643 (51.7%) ו-251 (20.2%) עם דרגה 0, 1 ו-2 בהתאמה. עקומת קפלן-מאייר הצביעה על ירידה משמעותית בשרידות בעקבות חדירה של הקפסולה המדומה ובהיעדרה. בניתוח סטטיסטי רב משתנים, החוקרים זיהו ירידה בשרידות הכללית ובשרידות ללא התקדמות המחלה עבור קפסולה מדומה בדרגה 2 (יחס סיכונים 2.12 ו-2.66; p<0.0001) והיעדר קפסולה (יחס סיכונים 1.95 ו-2.54; p=0.0248 ו-p=0.0007, בהתאמה) בהשוואה לקפסולה מדומה בדרגה 0.

כמו כן, החוקרים זיהו שינוי בסיכון הסטטיסטי בין דרגה 0 ל-1 רק עבור שרידות ללא התקדמות המחלה. יכולת הניבוי של מצב הקפסולה המדומה הודגמה על ידי יחס סיכונים גבוה יותר בניתוח סטטיסטי רב משתנים בקרב מטופלים עם סרטן כליה מקומי.

לסיכום, תוצאי מחקר זה מצביעים על כך שמצב הקפסולה המדומה הוא בעל השלכות פרוגנוסטיות בסרטן הכליה. חוסר של הקפסולה המדומה בהחלט מצביע על השלכות שליליות על השרידות של המטופל. מתוך כך, ליכולת זו פוטנציאל להוות פרמטר עלות-תועלת בטיפול הקליני.

מקור:

Wei, X. et al. (2018) the journal of nephrology. 199(4)

נושאים קשורים:  מחקרים,  כליות,  סרטן כליות,  תמותה,  יכולת ניבוי,  קפסולה מדומה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות