דסמופרסין (DDAVP, מינירין) מהווה אופציה טיפולית מוכרת וידועה להרטבת לילה בילדים ונמצא בשימוש כבר עשרות שנים. במחקרים שהתפרסמו לאחרונה דווח על הבדל ברגישות הכלייתית לתרופה כתלות במגדר, עם ממצאים המצביעים על רגישות גבוהה יותר של נשים לתרופה לעומת גברים בקרב נבדקים בוגרים.

במחקר חדש מאוניברסיטת אורהוס שבדנמרק, שהתפרסם בכתב העת European Journal of Pediatrics, ביקשו החוקרים לבדוק אם אותו הבדל ברגישות לתרופה כתלות במגדר קיים גם בקרב ילדים.

לצורך כך סקרו החוקרים נתוני 214,220 מרשמים לדסמופרסין שחולקו ל-40,596 ילדים ברחבי דנמרק בין השנים 2004-2011, מתוך רישומי הרשות הלאומית לתיעוד תרופות מרשם. החוקרים תיעדו את מינון התרופה, משך הטיפול, כמות התרופה שנופקה בפועל, רציפות הטיפול ותופעות הלוואי, ומתוך הנתונים הסיקו על הבדלי הרגישות הכלייתית לדסמופרסין בין בנים לבנות. למעשה, זוהי הפעם הראשונה שנבחן הטיפול התרופתי בדסמופרסין באינדיקציה של הרטבת לילה בקרב ילדים ברמה לאומית.

אף שהמינון האפקטיבי המינימלי במתן דרך הפה של DesmoMelt (תוצרת חברת התרופות Ferring השוויצרית) הוא 120 מק"ג/יום, גילו החוקרים כי חמישית מן הילדים קיבלו מרשם לטיפול ארוך-טווח במינון של 60 מק"ג/יום בלבד, כאשר אחוז גבוה יותר מן הבנות (22.6%) טופל באותו מינון נמוך מן המקובל לעומת 19.8% מן הבנים.

עוד מצאו החוקרים כי משך הטיפול הממוצע ב-DesmoMelt ארוך יותר בבנים לעומת בנות (489-524 ימים לעומת 414-462 ימים בהתאמה). המינון שניתן למטופלים תאם את פערי הזמנים בין מרשם למרשם, מה שמצביע על היענות גבוהה לטיפול בדסמופרסין, ללא הפסקות משמעותיות ברצף הטיפולי. לא תועדו אירועים של היפונתרמיה בקרב הנבדקים במהלך תקופת המחקר.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שלבנות רגישות כלייתית גבוהה יותר לדסמופרסין לעומת בנים בקרב ילדים בדנמרק. דרושים מחקרים נוספים על מנת לחזק את מסקנות המחקר ובהמשך אולי אף לשנות את ההנחיות הטיפוליות כתלות במגדר.

מקור:

Schroeder MK, Juul KV, Mahler B, Nørgaard JP, Rittig S.Desmopressin use in pediatric nocturnal enuresis patients: is there a sex difference in prescription patterns? Eur J Pediatr. 2017 Dec 19.

ערכה: ד"ר זהר מאירי

 

נושאים קשורים:  דסמופרסין,  מינירין,  DDAVP,  אנורזיס,  הרטבת לילה,  מחקרים