מטרת המחקר היתה לקבוע את ההשפעה של אספירין, תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDs), סטטינים וחוסמי COX2 (כגון Celecoxib) על התפתחות סרטן בכליות, בלוטת הערמונית ושכבת האורותל, באמצעות ניתוח מאגר הנתונים של ביטוח הבריאות הלאומי הקוריאני (Korean National Health Insurance Service-National Sample Cohort – NHIS-NSC).

בקרב עוקבת מדגם מייצגת של 1,025,340 תושבים קוריאנים שהשתתפו ב- NHIS-NSC בשנת 2002, החוקרים השתמשו במידע לגבי 799,850 אנשים שביקרו בבית החולים יותר מפעם אחת, ולבסוף נכללו בניתוח הסופי 321,122 מבוגרים בגילאי 40 ומעלה. היתה תקופת ניקוי של שנה (washout period), בין 2002 ל- 2003, ולאחר מכן, בין 2004 ל- 2013, החוקרים בחנו במשך 10 שנות מעקב 143,870 גברים עבור הסיכון לפתח סרטן בבלוטת הערמונית, 320,861 גברים ונשים עבור הסיכון לפתח סרטן כליה ו- 320,613 גברים ונשים עבור הסיכון לפתח סרטן אורותליאלי. קבוצת התרופות כללה מטופלים שקיבלה מרשמים למשך יותר מ- 60% מהזמן בשנת 2003 לאספירין, NSAIDs, סטטינים או חוסמי COX2. מודל רגרסיה רבת-משתנים על שם קוקס שימשה לתקנון מטופלים עבור משתנים שונים.

במהלך 10 שנות המעקב בין 2004 ל- 2013, 9,627 (6.7) מטופלים אובחנו עם סרטן ערמונית, 1,107 (0.4%) מטופלים אובחנו עם סרטן כליה ו- 2,121 (0.7%) מטופלים אובחנו עם סרטן אורותליאלי. ניתוחים רבי-משתנים חשפו כי שימוש ב- NSAIDs הביא לעלייה מובהקת בסיכון לסרטן הערמונית (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:1.35) וכי אספירין וסטטינים הביאו לעלייה בסיכון לסרטן הכליה (HR:י1.28 ו- 1.55, בהתאמה). אף אחת מהתרופות שנבדקו לא נקשרה לסיכון לסרטן אורותליאלי.

לסיכום, מחקר זה מספק מידע בעל ערך רב על ההשפעה של אספירין, NSAIDs, סטטינים וחוסמי COX2 על הסיכון לפתח סרטן בערמונית, כליה או תאי אורותל ובנוסף על תוצאי ההישרדות של מטופלים אלו.

מקור: 

Cancer Res Treat. 2017 Oct 27. doi: 10.4143/crt.2017.248. [Epub ahead of print]
Effects of Aspirin, Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs, Statin and COX2 Inhibitor on the Developments of Urological Malignancies: A Population-Based Study with 10-Year Follow-up Data in Korea.
Kang M1, Ku JH2, Kwak C2, Kim HH2, Jeong CW2.

 

 

נושאים קשורים:  סרטן אורותליאלי,  סרטן בבלוטת הערמונית,  סרטן הכליה,  סטטינים,  אספירין,  סלקוקסיב,  חוסם COX2,  תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים,  NSAIDs,  סיכון לפתח סרטן,  מחקרים