סרטן שד חיובי ל- HER2 21.12.2017

מדד מסת הגוף בעת מתן אבחנה של סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 אינו משפיע על תוצאי המחלה

עודף משקל או תת-משקל אינם משפיעים על משך ההישרדות ושיעורי התגובה והתועלת מהטיפול בקרב מטופלות עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 המקבלות טיפול על בסיס טרסטוזומאב (הרצפטין), לפי מחקר שהקיף כ- 330 מטופלות ומצא הבדלים לא עקביים ולא מובהקים בין קבוצות BMI שונות

עודף משקל (overweight) והשמנת יתר (obesity) קשורים לסיכון מוגבר לפתח סוגי סרטן רבים, ביניהם סרטן השד. זאת ועוד, עלייה במדד מסת הגוף (BMI) עשויה להיות קשורה לפרוגנוזה גרועה בקרב מטופלות עם סרטן שד מוקדם חיובי ל-HER2. עם זאת, ידוע מעט לגבי ההשפעה של BMI על התוצאים הקליניים של סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2.

בוצע מחקר עוקבה רטרוספקטיבי רב-מרכזי בהשתתפות 329 מטופלות עוקבות עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2, אשר קיבלו טיפול קו-ראשון עם טיפולים על בסיס טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin). בעת מתן האבחנה של סרטן שד גרורתי תועד ה-BMI וסיווג ה-BMI נעשה לפי הקטגוריות של ארגון הבריאות העולמי (WHO): תת-משקל: <18.5 ק"ג/מ"ר; משקל תקין: 18.5-24.9 ק"ג/מ"ר; משקל עודף: 25-29.9 ק"ג/מ"ר; והשמנת יתר: ≥30 ק"ג/מ"ר.

הניתוחים שלהלן השתמשו בשתי קטגוריות: BMIי<25.0 (תת-משקל ומשקל תקין) ו-BMIי≥25 (משקל עודף והשמנת יתר). שיעורי ההישרדות ללא התקדמות וההישרדות הכללית הוערכו בשיטת קפלן-מאייר. ניתוחי הישרדות עם משתנה יחיד ורבי-משתנים בוצעו באמצעות מודל סיכונים יחסיים על שם קוקס. תגובת המחלה לטיפול נותחה באמצעות רגרסיה לוגיסטית עם משתנה יחיד ועם משתנים מרובים.

176 מטופלות היו במשקל תקין או בתת-משקל (53.5%) ו- 153 היו עם עודף משקל או השמנת יתר (46.5%). חציון ההישרדות ללא התקדמות היה 14.8 חודשים בקבוצת ה- BMIי<25 ו-15.7 חודשים בקבוצת ה- BMIי≥25 (יחס סיכון מתוקנן [adjusted hazard ratio – aHR]:י0.88, 95% רווח בר סמך: 0.6-1.17, p=0.387). חציון ההישרדות הכללית היה 58.6 חודשים בקבוצת ה- BMIי<25 ו-52.6 חודשים בקבוצת ה-BMIי≥25 (aHR:י0.88, 0.59-1.31, p=0.525). שיעור התגובה הכללית עמד על 71.7% ו-65.9% (p=0.296) ושיעור התועלת הקלינית עמד על 82.1% ו-83.3% (p=0.781) בקבוצות ה- BMIי<25 ו- BMIי≥25, בהתאמה.

מתוצאות המחקר עולה כי ככל הנראה אין קשר בין ה-BMI לתוצאים קליניים בקרב מטופלות עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2.

מקור: 

Breast. 2017 Nov 18;37:142-147. doi: 10.1016/j.breast.2017.11.004. [Epub ahead of print]
Impact of body mass index on the clinical outcomes of patients with HER2-positive metastatic breast cancer.
Martel S1, Poletto E2, Ferreira AR3, Lambertini M4, Sottotetti F5, Bertolini I6, Montemurro F7, Bernardo A5, Risi E8, Zanardi E9, Ziliani S10, Mura S11, Dellepiane C12, Del Mastro L12, Minisini AM2, Puglisi F13.

נושאים קשורים:  סרטן שד חיובי ל- HER2,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  עודף משקל,  השמנת יתר,  משקל תקין,  מדד מסת הגוף,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  תגובה לטיפול,  תועלת קלינית,  מחקרים
תגובות