הודעות 05.09.2017

קול קורא לבחירות ליו"ר חוגים במסגרת איגוד האורולוגים הישראלי – 2017

להלן קול קורא והסבר לגבי הבחירות לראשות החוגים שייערכו במהלך הכנס השנתי

במהלך האסיפה הכללית של איגוד האורולוגים הישראלי, שתתקיים בכנס השנתי באילת ב-2017, ייערכו בחירות לתפקיד יושבי ראש החוגים השונים הפועלים במסגרת האיגוד. חברי האיגוד העומדים באמות המידה שיפורטו להלן ומעוניינים להגיש מועמדותם לבחירת יושב ראש אחד מהחוגים החוג ייפנו לד"ר דוד סלוצקר במייל: dr.slutzker@gmail.com

את המועמדות יש לשלוח עד תאריך 11.11.2017 על מנת שנוכל להפיץ ברבים את שמות המועמדים לפני הכנס. מומלץ לצרף קורות חיים קצרים (עמוד אחד) ותוכנית פעולה כיו"ר חוג.

החוגים הם:
• אורואונקולוגיה
• אנדואורולוגיה ולפרוסקופיה
• אורולוגיה קהילתית
• אורולוגיה ילדים
• אורולוגיה תפקודית

על פי תקנון האיגוד:
• ליו"ר חוג באיגוד יבחרו רק חברים שהיו חברים מן המניין במשך 3 שנים לפחות, ושלא הורשעו בפלילים או בעבירת אתיקה/משמעת באחד ממוסדות הר"י ובכל מוסד ציבורי אחר.
• רשאי להיבחר רק מי ששילם דמי חבר לאיגוד במשך 3 שנים ברציפות ואינו חייב במיסי חבר לשנה שבה מגיש את מועמדותו.
• נושאי משרה באיגוד לא יכהנו כנושאי משרה של איגוד/חברה אחרים או של ארגון אחר, חיצוני להר"י, העוסק באותם תחומים, כדי להימנע ככל האפשר ממצב של ניגוד עניינים.
• הבחירות ליו"ר חוג יתקיימו במתכונת זהה לזו של בחירות ועד ויו"ר איגוד האורולוגים הישראלי (הודעה מראש, ועדת בחירות וכו' ע"פ תקנון הר"י והאיגוד, משתתפים כל החברים מן המניין שבאיגוד). כלומר, כל חברי האיגוד בוחרים את היו"ר ולא רק החברים המשתתפים בפעילות החוג.
• הבחירות ליו"ר חוג יתקיימו בשנה שבה אין בחירות לוועד האיגוד.
• יו"ר שסיים את הקדנציה שלו יכול לשמש כחבר ועד החוג ללא תקופת צינון. יתר חברי ועד החוג יבחרו בהצבעה שתתקיים על ידי החברים בחוג עצמו.
• קדנציה של יו"ר חוג היא לשנתיים. היו"ר יכול לשמש בתפקידו 3 קדנציות כלומר 6 שנים רצופות. לאחר מכן חייב בתקופת צינון של שנתיים ואז יכול להיבחר שוב כיו"ר חוג.
• בעלי התפקידים בחוג לא יוכלו לשמש כבעלי תפקידים באיגוד במהלך תקופת כהונתם בחוג.

על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד/לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.

בהצלחה ומועדים לשמחה
ועד איגוד האורולוגים הישראלי

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות