הכנס השנתי 19.06.2017

הכנס השנתי 2017 - נפתח האתר להגשת תקצירים

להלן הנחיות כלליות להכנת תקצירים לכנס השנתי 2017

מומחה/מתמחה, תוכל לבדוק מצב החברות שלך באיגודים השונים בקליק אחד - לחץ/י כאן

לחברי איגוד האורולוגים הישראלי שלום רב,

ההכנות לכנס השנתי של האיגוד בעיצומן.

הכנס יתקיים השנה בתאריכים 4-7/12/2017 בימים שני עד חמישי אחרי הצהריים. כלומר לא כוללים את סוף השבוע.

לאתר להגשת תקצירים, לחץ/י כאן

אנא תכננו והתאימו את מתכונת העבודה במחלקות והמרפאות למתכונת ימי הכנס ואת התקצירים בהתאם להנחיות המצורפות. הועדה המדעית המלווה של איגוד האורולוגים הישראלי תשמש גם כוועדה המדעית של הכנס השנתי. הועדה תאשר גם המרצים ונושאי ההרצאות.

חברי הועדה:

פרופ' חיים מצקין  - יו"ר הועדה – סגן דיקאן לנושאים אקדמיים במרכז הרפואי, תל אביב ע"ש סוראסקי ויו"ר ועדת הבחינות בכירורגיה אורולוגית

ד"ר דוד ליפשיץ - מנהל היחידה לאנדואורולוגיה במרכז הרפואי ע"ש רבין - קמפוס השרון

פרופ' עפר גפרית – מנהל  המחלקה האורולוגית, המרכז הרפואי הדסה, עין כרם

ועד איגוד האורולוגים הישראלי והועדה המדעית מקבלים כמוסכמה כי העבודות המוצגות בכנס וזקוקות לאישור ועדת הלסינקי - אכן קיבלו אישור זה.

 1. יוקמו תת-ועדות מומחים לצורך סקירה של התקצירים שיוגשו לכנס.
 2. בכל תת-ועדה יהיו 2-3 רופאים בכל תחום ספציפי אשר יקבעו מראש על ידי הועדה המדעית.
 3. נקבע שהקריטריונים להערכה ודירוג התקצירים יהיו: חדשנות, שיטת המחקר, עניין הקהל, מעשיות, הערכה כוללנית. כל סעיף יקבל דירוג של בין 1 ל 5. הציון הסופי הוא הממוצע של כל 5 הקריטריונים.
 4. כל תת-ועדה תבחר שתי עבודות מצטיינות מתחומה ותגיש אותן כמועמדות לעבודה מצטיינת ללא קשר לניקוד אותן קיבלו מהסוקרים. הועדה המדעית של הכנס תדון ותבחר את העבודה המצטיינת לפרס האיגוד מבין העבודות שיוצעו על ידי הסוקרים. עבודות אחרות יבחרו לקבלת פרסים לפי הנושאים בהם תהייה תמיכה לכך על ידי חברות מסחריות.
 5. במידה ואחד מחברי הועדה יהיה מעורב בעבודה שמועמדת לפרס – יפסול עצמו ויומנה במקומו סוקר-מעריך אחר על ידי הועדה המדעית.
 6. תקציר אשר יוגש ויוצג על ידי מתמחה – יקבל תוספת פקטור של 0.5 לצורך שיבוץ הצגתו בכנס השנתי. תוספת הפקטור נועדה לעודד מתמחים להציג בכנס. הפקטור לא יחשב בשכלול הניקוד לפרסי הצטיינות. זוכה הפרס הוא מציג העבודה .
 7. לצורך קביעת ציון סופי של התקציר – הועדה המדעית תוסיף פקטור של 0.5 נקודות לציון העבודה במידה ומדובר בעבודה רב-מרכזית שבה יש שיתוף פעולה בין שתי מחלקות אורולוגיות בארץ שהן לא מאותו מרכז רפואי.
 8. לא יתקבלו תקצירים שהם סיפורי מקרה (case reports) ותקצירים שמאגר הנתונים שלהם הוא מחוץ לישראל.
 9. הצגת תקציר יכולה לכלול גם וידאו – לשיקולו של המציג.
 10. הועדה המדעית מתחייבת שלמחלקה ששלחה תקציר/ים, יהיה ייצוג בהצגת התקצירים.
 11. הועדה המדעית רשאית למנות בין הסוקרים גם אורולוגים שאינם בעלי מינוי אקדמי –כל זה לפי שיקולים מקצועיים ותחומי פעילות ספציפיים.
 12. שולחי התקצירים חייבים לבחור את נושא הישיבה אליהם הם מכוונים את התקציר. נושאי התקצירים לצורך סקירה של תת ועדות יהיו:

- אורו-אונקולוגיה

-  אנדו-אורולוגיה ואבנים

- לאפרוסקופיה-רובוטיקה וטיפולים זעיר פולשניים אחרים

- מדע בסיסי

- ילדים

- אין אונות ופוריות

- אורולוגיה תפקודית: נוירו-אורולוגיה, הפרעות השתנה, הגדלה שפירה של הערמונית ונשים.

סוקרי התקצירים  פועלים עצמאית ובאופן בלתי תלוי בהערכת התקצירים. כל חבר מעניק את הניקוד עצמאית

 • הניקוד הכולל בו זוכה כל עבודה הוא ממוצע של הניקוד שניתן לה ע"י כל הסוקרים.
 • הוועדה תישאר "עיוורת" ביחס לזהות כותבי התקציר, ומקורו, (מאיזו מחלקה באיזה בי"ח או מרפאה).
 • הוועדה לא תתכנס ולא תדון בתקצירים. הערכת התקציר היא אישית ופרטנית על ידי כל סוקר בנפרד.
 • הקריטריונים לקבלת סרטי ווידאו זהים לאלה של תקצירים אחרים.
 • לא יוצגו פוסטרים בכינוס.
 • ניתן לשלוח תקצירים לכינוס ללא קשר להתמחות המציג או כותב העבודה. תקצירים המוצגים על ידי הצוות הסיעודי לא יובאו לסיקור ולניקוד ע"י הועדה המדעית שלנו אלא יופנו לוועדה המארגנת את מושב הצוות הסיעודי.
 • עבודות אשר בוצעו בחו"ל (על ידי חוקרים ישראלים) לא יתקבלו להצגה בכינוס.
 • עבודות משותפות ישראליות וחו"ל יתקבלו בתנאי שרוב בסיס הנתונים מקורו בישראל.
 • פרופ' גרינשטיין אינו חלק מן הוועדה. הוא יפעל חיצונית לסנן עבודות שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו. במקרים הבאים יוחזר התקציר לשולח לשם תיקונים מבלי להעבירו לוועדה המדעית:
  - ציון פרטים מזהים אודות המוסד ממנו העבודה באה בכותרת או גוף התקציר
  - תקצירים החורגים במספר המילים – 250 מילים.
  - תקצירים שאינם בשפה העברית
 • על מנת לייצור אחידות בספר התקצירים תהיה הכוונה באתר לגבי צורת הכתב וגודלו, שמות המחברים, ומספר המילים בתקציר. נא להקפיד ששמות המחברים ושמות המרכזים הרפואיים יהיו זהים בכל התקצירים.
 • פרסים לעבודות מצטיינות ייקבעו בהתאם לציונים הגבוהים ביותר בטבלת הניקוד ולא בעקבות דיון של הוועדה המדעית. דירוג הציון לפרס ייקבע על סמך הניקוד הגולמי ללא התוספות למתמחה או לרב מרכזיות. התחומים בהם מוענקות המלגות ייקבעו ע"י הועדה המארגנת של הכינוס בהתאם לגיוס המימון לכך מחברות. העבודה.
 • השיבוץ הסופי של תקציר שהתקבל יעשה לא רק לפי נושא התקציר אלא גם לפי אפשרויות לוח הזמנים של הכנס.
 • במהלך הצגת התקציר המציג מתבקש למסור גילוי נאות לגבי קשריו עם חברת פארמה או ציוד רפואי במידה והדבר קשור לתקציר.
 • משך הצגת התקציר או הסרט הוא 5 דקות עם 3 דקות לדיון .
נושאים קשורים:  הכנס השנתי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות