הודעות האיגוד 25.12.2016

קול קורא למלגת השתלמות לנסיעה לכנס ה EAU

איגוד האורולוגים הישראלי מזמין את חברי האיגוד שהם חברים מן המניין ושילמו דמי חבר בשנת 2016 להציג מועמדות למלגת השתלמות לנסיעה לכנס ה EAU המתקיים בעיר לונדון בבריטניה בשנת 2017; את הבקשות יש להגיש עד 03.1.2017

לחברי איגוד האורולוגים הישראלי שלום,

איגוד האורולוגים הישראלי מזמין את חברי האיגוד שהם חברים מן המניין ושילמו דמי חבר בשנת 2016 להציג מועמדות למלגת השתלמות לנסיעה לכנס ה  EAU המתקיים בעיר לונדון בבריטניה בשנת 2017.

גובה המילגה הוא בגובה דמי הרשמה במחיר המוזל של ההרשמה המוקדמת בסך 870 יורו (כולל מס ערך מוסף). המלגות מוענקות באדיבות חברת GSK בישראל לאורולוגים שעיקר עיסוקם הוא בקהילה. הבקשות יעברו הערכה על ידי ועדת השתלמות שתבחר את מקבלי התמיכה והכוללת את ד"ר שירה חתומי יו"ר החוג לאורולוגיה קהילתית, פרופ' יוזה חן ופרופ' אלכסנדר גרינשטיין.

המילגה תשולם על ידי גזבר האיגוד אחרי הכנס לאחר העברת קבלה על תשלום דמי ההרשמה על ידי החבר ואישור השתתפות בכנס.

במידה ויכולו מיסים נוספים בגין המילגה האיגוד לא ישתתף בתשלומים.

המועמדים מתבקשים לשלוח במייל את הבקשה ליו"ר האיגוד פרופ' אלכסנדר גרינשטיין  בדוא"ל surge04@post.tau.ac.il.

את הבקשות יש להגיש עד 03.1.2017.

במידה ומספר המועמדים העונים לקרטריונים יעלה על מספר המלגות תערך הגרלה בין המועמדים.

יש לכלול בבקשה את הפרטים הבאים:

  1. שם, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון נייד, וכתובת דוא"ל.
  2. מספר שנים לאחר סיום התמחות.
  3. תאריך השתתפות קודם בכנסים האורולוגים: EAU , SIU וה AUA.
  4. מקום עבודה עם פרוט שעות שבועי בכל מקום עבודה.
  5. הצהרה כי החבר משתתף או לא משתתף בכנס ה AUA או SIU בשנת 2017.
  6. הצהרה כי החבר לא מקבל תמיכה של דמי הרשמה מגורם אחר.

בהצלחה

נושאים קשורים:  הודעות האיגוד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות