רשימת יו"רים ומזכירי איגוד

1956 – יסוד החברה האורולוגית הישראלית
1998 – הפיכת החברה לאיגוד האורולוגים הישראלי

יושבי ראש החברה / איגוד האורולוגים הישראלי:
1956-1959 – ד"ר גלאס
1960-1964 – ד"ר ביקליס
1965-1968 – פרופ' י. לזבניק
1969-1972 – פרופ' מ. קיין
1973-1976 – ד"ר ד. לוין
1977-1980 – ד"ר א. לוריה
1981-1984 – פרופ' א. פפאו
1985-1988 – פרופ' פירסטטר
1989-1992 – פרופ' י. ניסנקורן
1993-1996 – פרופ' צ'. סרודיו
1997-2000 – פרופ' פ. לבנה
2001-2002 – פרופ' ד. פודה
2003-2006 – פרופ' י. רמון
2007-2008 – פרופ' י. קנטי
2012-2009 – פרופ' א. גרינשטיין
2013-2014 – פרופ' א. ליבוביץ
2015-2018 – פרופ' א. גרינשטיין
2019-2022 - ד"ר ד. אנגלשטיין

מזכיר החברה / איגוד האורולוגים הישראלי
1960-1964 – ד"ר מ. פרט
1965-1996 – ד"ר מ. ששון
1997-2000 – פרופ' ח. מצקין
2001-2004 – ד"ר א. ליבוביץ
2005-2006 – ד"ר ג. גילון
2006-2007 – ד"ר א. ליבוביץ
2007-2008 – ד"ר ה. וינקלר
2010-2009 – ד"ר ד. סלוצקר
2011-2012 – ד"ר ד. ליבוביץ
2013-2014 – פרופ' י. לנדאו
2015-2018 – פרופ' י. סתיו
2019-2022 - פרופ' מ. דובדבני