קישורים

American Urological Association AUA
European Association of Urology EAU
International Continence Society ICS
Cornell Institute for Reproductive Medicine, New York
MedBioWorld 35000 links
International Society for the Study of the Aging Male - ISSAM
NCCN
MEDSCAPE
PUBMED
jAMA
NEJM
UROLOGY
BJUI
INFORMA
ESSM
Doctors only
החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני (היל"ם)
אתר הר"י
אפליקצית השירות של הר"י
מאגר התרופות של ארגון רוקחות בישראל

עדכונים מכינוס האחרון EAU

אורולוגים עושים אמנות

ד"ר דוד קיסרי - מוזיקה
ד"ר דב דורפמן - הנשיקה

ד"ר אילן ליבוביץ - ציורים
ד"ר יוסף שנטל - ציורים
ד"ר יעקב חנני - צילומים
ד"ר מריו סופר - מוזיקה
פרופ' יעקב קנטי - ציורים