חוגים של איגוד האורולוגים הישראלי

החוג לאורולוגיה-אונקולוגית
מרכז פעילות: ד"ר זהר דותן
zohar.dotan@sheba.health.gov.il

החוג לאורולוגית ילדים
יו"ר החוג: ד"ר יובל בר יוסף
ybaryosef@gmail.com

החוג לאורולוגיה קהילתית
יו"ר החוג: ד"ר בוריס פרידמן
BORISFR@clalit.org.il

החוג לאנדואורולוגיה ולפרוסקופיה
יו"ר: ד"ר ניר קלינמן
nir.kleinman@sheba.gov.il

החוג לאורולוגיה תפקודית
יו"ר החוג: ד"ר שחר אהרוני
shachara3@clalit.org.il