ועד האיגוד

יו"ר האיגוד:
ד"ר דב אנגלשטיין

מזכיר האיגוד:
פרופ׳ מרדכי דובדבני

גזבר האיגוד:
ד"ר יניב שילה

חברי הועד:
פרופ' יוזה חן
ד"ר דניאל קדר
פרופ' גלעד עמיאל
ד"ר אהוד גנסין