יום עיון משותף לחוג לאנדואורולוגיה וללפרסקופיה והחוג לאורולוגית ילדים

תאריך פרסום הארוע: 27.04.2017, 11:07
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 7 ביולי 2017, 09:00
מועד סיום: 7 ביולי 2017, 10:00

לחברי איגוד האורולוגים הישראלי שלום,

Save the date

יום עיון משותף לחוג לאנדואורולוגיה וללפרסקופיה והחוג לאורולוגית ילדים יתקיים בתאריך 7.7.2017

הודעה על מיקום ותוכנית מדעית יופצו בקרוב.